NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

Cena 299,00 €
Cena 559,00 €

KONTAKTY

Kočíky Smejko
Drietoma
91303 Trenčín
tel: +421908236717
napíšte nám
IČO: 41788320
Kočíky Smejko - sme internetový obchod

OBCHODNÉ PODMIENKY » Ochrana osobných údajov » Žiadosť o prístup k predmetu
Žiadosť o prístup k predmetu

Žiadosť o prístup k predmetu:

Titul

Pán

Pani

Slečna

Iné:

Priezvisko


Krstné meno


Súčasná adresa


Telefónne číslo:


Domov


Do práce


Mobilné telefónne číslo


Mailová adresa


Dátum narodenia


Dokumentácia poskytnutá k identifikácii dotknutej osoby:


Požadované údaje:

Údaje o osobe požadujúcej osobné údaje (v prípade ak žiadateľ  nie je dotknutá osoba):

Konáte v mene dotknutej osoby s jej písomným poverením/úradným poverením?

Áno

Nie

Ak áno, uveďte svoj vzťah k dotknutej osobe (napr. rodič, zákonný zástupca alebo právny zástupca)


Priložte dôkaz o tom, že ste právne oprávnení získať tieto informácie.

Titul

Pán

Pani

Slečna

Iné:

Priezvisko


Krstné meno


Súčasná adresa


Telefónne číslo:


Domov


Do práce


Mobilné telefónne číslo


Mailová adresa


VYHLÁSENIE

Ja, ………………………………………………………, podpísaný / á osoba uvedená v bode (1), týmto žiadam, aby mi Kocikysmejko.sk, spoločnosť Miroslav Zemanovič poskytla informácie o tom, aké moje osobné údaje v rámci spoločnosti spracúva.

Podpis: Dátum:

Formulár vyplnený (meno):

Ja, ………………………………………………………, podpísaný / á a osoba uvedená v bode 1.1, týmto žiadam, aby mi organizácia poskytla informácie o tom aké osobné údaje v rámci spoločnosti spracúva o dotknutej osobe uvedenej v bode (1).

Podpis: Dátum:

Formulár vyplnený (meno):


Tento formulár musí byť bezodkladne odoslaný na poverenú osobu v rámci Kocikysmejko.sk, spoločnosť Miroslav Zemanovič, na email: kocikysmejko@gmail.com .